logo-bile-male
JAPONSKÉ SUSHI

Originální japonské sushi z rukou japonského sushimastera, rodáka z města Nagoya, pana Noritady Saito..

SETY
URAMAKI
SASHIMI
HOSOMAKI
NIGIRI